Ryszard Ronczewski

* 1930 Puszkarnia k. Wilna, Polska [obecnie Litwa] | † 2020