Thomas Plenert

* 1951 Nauen, Germany | † 2023 Mecklenburg, Germany